Klinik Dergi

Aile Hekimliği Dergisi

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, aile hekimliği kapsamına giren her konuda yapılan araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektupları yayınlayarak ülkemizde tıp eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim,hasta bakım ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

 

Yılda 4 Sayı
2009 ilk Yayın
Türkçe
Hakemli
Basılı / Online

Derginin kabul edildiği indeksler