Klinik Dergi

Ay: 3 Yıl: 2021 Sayı: 1 Cilt: 9

Editörden

Merhaba
Pandemiyle tanışmamız ikinci yılını doldururken artık tüm planlarımız pandemi gerçeğiyle şekilleniyor. İlk dönemlerde tıbbın her alanı büyük oranda hizmet üretmeye odaklanmışken zamanla bilimsel çalışmalara verilen ağırlık artıyor. Bu sayımızda birçok bilim dalına ait araştırma makalesi, derleme ve olgu sunumuyla karşınızdayız. Sağlıklı günlerde ve yeni çalışmalarla görüşmek umuduyla…
Prof. Dr. Gülfem TEREK ECE

Özgün Araştırma

Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışma Raporlarını İyileştirilme:
Gözlemsel Çalışmaları Raporlama Rehberi
Improving Observational Study Reports in Epidemiology:
A Guide to Reporting Observational Studies
Umut Ege TUFAN
Zekeriya AKTÜRKİmmünsüprese Hastalarda Real-Time PCR ile BK Virüs DNA
Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of BK Virus DNA Seroprevalence by Real-Time PCR in
Immunosuppressed Patients
Pınar ŞAMLIOĞLU
Güliz DOĞANBir Üniversite Hastanesi Laboratuvar Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenlik
Uygulamalarını Bilme Durumları
Knowledge of Occupational Health and Safety Practices in A University Hospital
Laboratory Employees
Kerim BALTACI, Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK
Nurhan MEYDAN ACIMIŞ, Sema VARLIKafa Travması İle Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalarda Bilgisayarlı Beyin
Tomografisinin Geçici ve Kesin Raporlarının Hastaların Klinik ve Tedavi
Sonuçlarına Etkisi
The Effect of Temporary and Permanent Reports of Computerized Brain Tomography
On The Clinical and Treatment Results of Pediatric Patients Applying to The
Emergency Department With Head Trauma
Hasan YEŞİLAĞAÇ, Özlem KARAGÜN, Aylin GÜNEŞLİ
Emre DURDAĞ, Halil İbrahim SÜNER, Özgün KÖSENLİÜç Santimetre Çaplı ve Daha Büyük Tek veya Multipl Otonom Toksik Tiroid
Nodüllerinde Radyoaktif İyot Tedavisinin Etkinliği
Efficacy of Radioiodine Therapy of Single or Multiple Autonomic Toxic Thyroid
Nodule(s) With Three Centimeters in Diameter and Larger
Cengiz TAŞÇI, Berna DEĞİRMENCİ POLACK,
Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ, Sena YEŞİL1, Erkan DEREBEK


 

Derleme

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Yaklaşımları
Current Approaches and Nursing Approaches in Sexually Transmitted Diseases
Gülcan KENDİRKIRAN
Muzaffer SÜSENBÜKGebelik ve Hipertansiyon
Pregnancy and Hypertension
Halime ŞEN SELİM
Hasan GÜNGÖR
Mustafa ŞENGÜLAile Hekimliğinde TUKMOS’la Uyumlu Halk Sağlığı Uzmanı Görev Tanımı Örneği
Example of Job Definition of Public Health Specialist Compatible With TUKMOS in
Family Medicine
Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Olgu Sunum

Pulmoner Tromboembolide İV t-PA Sonrası Gelişen Miyokart İnfarktüsü
Myocardial Infarction Developing After IV t-PA in Pulmonary Thromboembolism
Şeyda CANLI, Cem ECE, Tülay DİKENCİK