Klinik Dergi

Klinik Tıp Aile Hekimliği

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, aile hekimliği kapsamına giren her konuda yapılan araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektupları yayınlayarak ülkemizde tıp eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim,hasta bakım ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Yılda 6 Sayı

2009 ilk Yayın
Türkçe
Hakemli
Basılı / Online

Derginin kabul edildiği indeksler