klinik-tip-bilimleri-mart-2021_page-0001
Ay: 3 Yıl: 2021 Sayı: 1 Cilt: 9
Previous
Next

Editörden

Editörden

Prof. Dr. Gülfem TEREK ECE 
Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 2021

Özgün Araştırma

Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışma Raporlarını İyileştirilme:
Gözlemsel Çalışmaları Raporlama Rehberi

Umut Ege TUFAN      Zekeriya AKTÜRK

İmmünsüprese Hastalarda Real-Time PCR ile BK Virüs DNA
Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Pınar ŞAMLIOĞLU     Güliz DOĞAN

Bir Üniversite Hastanesi Laboratuvar Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenlik
Uygulamalarını Bilme Durumları

Kerim BALTACI     Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK   Nurhan MEYDAN ACIMIŞ Sema VARLI

Kafa Travması İle Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalarda Bilgisayarlı Beyin
Tomografisinin Geçici ve Kesin Raporlarının Hastaların Klinik ve Tedavi
Sonuçlarına Etkisi

Hasan YEŞİLAĞAÇ    Özlem KARAGÜN,  Aylin GÜNEŞLİ Emre DURDAĞ Halil İbrahim SÜNER   Özgün KÖSENLİ

Üç Santimetre Çaplı ve Daha Büyük Tek veya Multipl Otonom Toksik Tiroid
Nodüllerinde Radyoaktif İyot Tedavisinin Etkinliği

Cengiz TAŞÇI   Berna DEĞİRMENCİ POLACK  Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ Sena YEŞİL1 Erkan DEREBEK 

Derleme

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

Gülcan KENDİRKIRAN  Muzaffer SÜSENBÜK

Gebelik ve Hipertansiyon

Halime ŞEN SELİM  Hasan GÜNGÖR  Mustafa ŞENGÜL

Aile Hekimliğinde TUKMOS’la Uyumlu Halk Sağlığı Uzmanı Görev Tanımı Örneği

Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Olgu Sunum

Pulmoner Tromboembolide İV t-PA Sonrası Gelişen Miyokart İnfarktüsü

Şeyda CANLI   Cem ECE  Tülay DİKENCİK