Klinik Dergi

Yıl: 2020 Sayı:2 Cilt: 8
Previous
Next

Editörden

Orjinal Araştırma

4- 14 Yaş Arası Çocuklarda Görülen Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının
Üriner Sistem Enfeksiyonu ile Birlikteliği
Coexistence of Upper Respiratory Tract Infections with Urinary Tract Infections
in Children Between 4-14 Years of Age


Nevin CAMBAZ KURT
Nedim SAMANCI
Özgül YİĞİT

The Effect Of Smoking On Mıgraıne Attack Frequency And Disability In
Patients With Migraıne Without Aura
Sigara İçmenin Aurasız Migren Hastalarında Atak Sıklığı ve Maluliyet Üzerindeki
Etkisi

Esra YALÇIN
Bektaş Murat YALÇIN
Tevfik Fikret KARAHAN

Eğitim Durumunun Gebelikte Geçirilen İnfluenza Enfeksiyonunda
Kullanılan Tedavi Yöntemlerine Etkisi
The Effect Of Educational Status On Treatment Methods Used In Influenza
Infection In Pregnancy

Adem DURMAZ

Derleme

Ailevi Hiperkolesterolemi: Epidemiyoloji, Genetik, Tanı Ve Tedavisi
Familial Hypercholesterolaemia: Epidemiology, Genetics, Diagnosis And Treatment

Hakan GÖÇER
Murat GÜNDAY
Ahmet Barış DURUKAN

Orjinal Araştırma

Koledok Taşlarında Mr Kolanjiografi ile Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması;
Comparison of Mr Cholangiography and Operation Findings in Choledochal Stones

Oktay YENER
Fikret AKSOY

Olgu Sunum

Feokromasitomada Hipertansif Surrenal Arter Rupturu
Hypertensive Adrenal Artery Rupture in Pheochromocytoma

Şeyda CANLI
Cem ECE
Volkan ÇAKIR
Ali Reşat MORAL