Klinik Dergi

Ay: 3 Yıl: 2022 Sayı: 1 Cilt: 10
Previous
Next

Editörden

Editörden

Prof. Dr. Gülfem TEREK ECE
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı1

Özgün Araştırma

Term SGA Bebeklerde Neonatal Morbidite ve Maternal Risk Faktörlerinin
Değerlendirilmesi
Evaluation of Neonatal Morbidity and Maternal Risk Factors in Term SGA Infants
Hasret AYYILDIZ CIVAN, Turgut AĞZIKURU, Yasemin AKIN

Hipertrofik Skar Hastalarında Bası Giysisi Tedavi Uyumu ve Uzun Dönem
Kullanımı
Treatment Compliance and Long-Term Use of Compression Garments in Hypertrophic
Scar Patients
Hüsnü HACI

Derleme

Karpal Tünel Sendromu
Carpal Tunnel Syndrome
Uzay ERDOĞAN, Aykut AKPINAR, Hakan KINA

Aile Hekimliğinde Diş ve Ağız Sağlığı
Dental and Oral Health in Family Medicine
Bektaş Murat YALÇIN, Önder HANCI, Esra YALÇIN, Esat Veli KARAKOÇ

Olgu Sunum

Nadir Kilo Kaybı Nedenlerinden Biri: Akalazya Olgusu
One Of Rare Reasons For Weıght Loss: An Achalasıa Case
İzzet Göker KÜÇÜK, Şirin KÜÇÜK