Klinik Dergi

Klinik Tıp Pediatri

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kapsamına giren her konuda yapılan araştırma, olgu sunumu, derleme, vaka ve editöre mektuplar yayınlayarak ülkemizde tıp eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim, hasta bakım ve yaşam kalitesini arttırmaya amaçlamaktadır.

Yılda 6 Sayı
2009 ilk Yayın
Türkçe
Hakemli
Basılı / Online

Derginin kabul edildiği indeksler