Klinik Dergi

PEDIATRI 2021-5 Eylül Ekim_page-0001
Ay: 9-10 Yıl: 2021 Sayı: 5 Cilt: 13
Previous
Next

YAZARLARA BİLGİ

Yazı başlığı…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yazarlık hakkı; aşağıdaki tabloda yazılı olan kriterlerden en az 3 tanesinde katkıda bulunmuş olmayı gerektirir. Aynı zamanda yazıda yer alan tüm yazarların ilk 3 maddede belirtilen tüm koşulları da karşılamaları zorunludur.

  1. Çalışmanın kavramsal veya tasarlanma aşamalarına ya da verilerin toplanması/işlenmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkılar sunmalıdır.
  2. Yazının baskıdan önceki son versiyonunun onaylanması tüm yazarların sorumluluğundadır.
  3. Belirtilen katkı sayısı ve koşulları karşılamayan yazarlar yazının son bölümünde “Teşekkür” altında belirtilebilir.
  4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırıldığını ve çözüldüğünü garanti ederek çalışmanın her şeyinden sorumlu olduğunu kabul etmelidir.
  5. Bu kurallar Council of Science Editors (CSE) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) kılavuzları çerçevesinde oluşturulmuştur.
KATKI TÜRÜAÇIKLAMAKATKIDA BULUNANLAR
FİKİRAraştırma ve/veya yazı için fikir ya da hipotezin oluşturulması 
TASARIMSonuçları ulaşmak için yöntemlerin planlanması 
DENETLEME/,DANIŞMANLIKAraştırmanın/çalışmanın yürütülmesini organize etmek, ilerlemesini gözetmek ve sorumluluğunu almak 
KAYNAKLARProje için “hayati önem taşıyan” personel, mekân, finansal kaynak, araç ve gereç sağlanması 
MALZEMELERBiyolojik malzemeler, reaktifler ve sevk edilen hastalar 
VERİ TOPLAMA VE/VEYA İŞLEMEDeneylerin yapılması, hastaların takibi, verilerin düzenlenmesi ve bildirilmesi için sorumluluk almak 
ANALİZ VE/VEYA YORUMBulguların mantıklı açıklaması ve sunumu için sorumluluk almak 
LİTERATÜR TARAMASILİTERATÜR TARAMASI Kaynak taraması için sorumluluk almak 
YAZI YAZANYazının tümü veya asıl bölümün yaratılması için sorumluluk almak. 
ELEŞTİREL İNCELEMEYazıyı teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından değil, aynı zamanda entelektüel içerik açısından yeniden çalışma yapmak. 
DİĞER  

 

SORUMLU YAZAR : ……………………………….İMZA : …………………………………….. TARİH : …………………………………………

Bu form sorumlu yazar tarafından imzalandıktan sonra Online Makale Sistemi’ne yüklenmeli ve aşağıdaki e-maile info@kliniktipdergisi.com